Mamy patronat Stowarzyszania Lambda Warszawa :)

Nasz projekt "Ćwir Ćwir - bajka personalizowana dla wszystkich dzieci" został objęty patronatem Stowarzyszenia Lambda Warszawa! Cieszymy się:) Dla nas dzieci z tęczowych rodzin niczym nie różnią się od innych dzieci. Tak jak wszystkie dzieci - ucieszą się, gdy zobaczą siebie i swoją rodzinę w książce czy w filmie. I w naszych bajkach - mogą:)


(no dobrze.. dzieci nie, ale rodziny trochę się różnią.. bo będzie więcej pracy z dorosłymi na obrazkach, żeby nie wyglądali za podobnie ;P)
Ale to szczegół techniczny. Ważne jest że jak się ludzie mali i duzi cieszą - to świat jest fajniejszy!
prawda? :)


Projekt się zbliża ku końcowi (ale powoli..do zrobienia animacji i balu jeszcze trochę czasu zostało..), ale patronat organizacji ze środowiska LGBT jest dla nas ważny - bo cenimy te same Wartości: równość wszystkich ludzi, szacunek dla innych, otwartość, szacunek wobec siebie i własnego zdrowia, wolność słowa i samostanowienia. Więc super, że się udało!
A kto chce balować z nami na balu - to tu jest wydarzenie:
https://www.facebook.com/events/777848118976888/
A strona Stowarzyszenia Lambda Warszawa jest tu:
http://lambdawarszawa.org/


A ważny ten patronat jest dla nas dodatkowo dlatego, że spotkałyśmy się przy promowaniu projektu z nieprzychylnymi (dość delikatnie to ujmujemy) uwagami i zarzutami o "Promocję Gender" i "Wykorzystanie wizerunku niepełnosprawnych dzieci do tej promocji"
Zacytujemy tu naszą odpowiedź w jednej z dyskusji, bo chyba dobrze oddaje ona nasz do tych zarzutów stosunek:
"(...)Celem projektu jest danie książeczek z możliwością pełnej identyfikacji z bohaterem (zostanie bohaterem opowieści) WSZYSTKIM dzieciom
Także tym w odbiegającej od typowego modelu sytuacji. Te nietypowe i trudne dla dziecka sytuacje to jego cechy osobiste, np choroba, niepełnosprawność, ale także sytuacje dotyczące jego rodziny - rodzic niepełnosprawny, należący do innej rasy czy kultury, samotny rodzic, rodziny rozbite, inni niż rodzice opiekunowie, np dziadkowie, wujostwo, itp
Dwoje opiekunów tej samej płci to jeden z wielu wariantów innych niż klasyczna rodzina złożona z mamy, taty i dziecka.
Tak jak tworzenie bohaterów na wózkach nie jest 'lansowaniem niepełnosprawności' (życzymy wszystkim dzieciom, żeby były zdrowe), tak samo pokazywanie różnych wariantów rodzinnych nie jest lansowaniem któregoś z nich.
Chodzi nam o oswajanie dziecka z jego sytuacją, danie mu szansy żeby przeżyło taką samą bajkowa przygodę jak jego rówieśnicy.
Projekt nie ma ukrytych celów. Cała uwagę ogniskujemy na dziecku i tym, zeby mogło czuć się dobrze niezależnie od tego w jakich warunkach żyje. Żeby mogło zobaczyc siebie w książeczce, potraktowane z szacunkiem. Dziwi nas bardzo taka koncentracja na jednym, wcale nie najwazniejszym elemencie naszego projektu.
Chcemy lansować pełną szacunku właśnie i niewykluczającą postawę wobec wszystkich dzieci i zapewnić je,że są kochane nawet jeśli one same czy ich opiekunowie odbiegają od standardów zapewniających bezkonfliktowe przejście przez życie.
Dziękujemy za uwagi.
Pozdrawiamy również."